انواع بذر سبزیجات

در این قسمت بذر انواع سبزیجات شرکت کارنیلا معرفی خواهد شد
همه این بذر ها کاملا با شریط ایران سازگار می باشند .
و معمولا این بذر ها قابل کشت در آپارتمان و گلدان هستند