انواع بذر صیفی جات

صیفی جات کدام دسته هستند و در چه زمانی کاشته میشوند :

صیف به معنای تابستان است.پس صیفی جات محصولات كشاورزي تابستانی است. دراين نوع زراعت، بذرصيفي رادربهار و اوایل تابستان مي كارند و در اواخر تابستان یا پاییز برداشت میکنند. صیفی جات، معمولا از آبدارترین خوراکی ها هستند. و به همین دلیل هم طرفداران زیادی در روزهای گرم سال دارند.تفاوت صیفی جات با سبزیجات به دلیل آن است که صیفی‌جات میوه هستند. طبق تعریف گیاه‌شناسی، میوه، قسمتی از گیاه است که از طریق گلدهی تولید می‌شود و همچنین بخشی از گیاه است که دارای دانه می‌باشد و به سایر قسمت‌های دیگر گیاه مانند ساقه، برگ، ریشه و حتی جوانه گل، سبزی می‌گویند؛ بنابراین چون صیفی‌جات از طریق گلدهی تولید می‌گردند، میوه محسوب می‌شوند.